Intelektovo je mestečko.
Mestečko plné podpory pre intelektovo nadané deti, ich rodičov, učiteľov a všetkých, ktorí im chcú viac porozumieť.


Sieť podpory pre intelektovo nadané deti


Veríme, že najdôležitejšia je spokojnosť nadaného dieťaťa. Docielime ju jeho porozumením a podporou. Vďaka tomu sa nám dieťa otvorí, bude schopné rásť a napĺňať svoj vysoký potenciál.

My Vás touto cestou s vaším dieťaťom či žiakom radi prevedieme.


Vitajte v mestečku Intelektovo


Intelektovo je virtuálne podporné mesto/miesto pre deti a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

Avšak vieme, že podporu mnohokrát potrebujú práve aj rodičia a učitelia týchto detí. Z praxe máme odsledované, že prejavy nadania môžu byť rôzne. Pre rodiča aj učiteľa je žiadúce vedieť, ktoré črty sú sprevádzané práve nadaním. Vďaka tomu vieme s nadaným dieťaťom pracovať efektívnejšie a mať väčšie porozumenie pre určité vzorce správania. 

Ponúkame Vám telefonické alebo osobné poradenské konzultácie. Pre učiteľov, školy a iné inštitúcie ponúkame prednášky a workshopy o práci s nadaným žiakom (aj) v školskom procese.

Intelektovo sídli v blízkosti Košíc, avšak to nie je problém. Mnoho otázok a problémov vieme riešiť práve aj online, napríklad videohovorom.

Spolupracujeme