"Pracujem ako začínajúci školský špeciálny pedagóg. Absolvovala som webinár o práci so žiakom so všeobecným intelektovým nadaním - a skutočne vrelo odporúčam . Pani lektorka je veľmi príjemná, webinár mi poskytol nielen teoretické poznatky, ale hlavne praktické nápady a návody, čo využívať v praxi a kde hľadať. Za mňa osobne skutočne kvalitný webinár. Ďakujem a prajem všetko dobré . "

Ľubka

"Absolvovala som webinár o práci so žiakom so všeobecným intelektovým nadaním - a odporúčam . Lektorka je veľmi príjemná a profesionál v tejto oblasti. Dostali sme výborný teoretický základ prepojený s množstvom praktických možností využitia, aplikovania…Pre mňa bol tento webinár inšpiráciou a podnetom na hlbšie premýšľanie o tom, čo viac môžem spraviť pre takýchto žiakov - tiež ako to spravím a kedy …"

Regionálne centrum podpory učieľov pre okresy Trenčín a Bánovce n/Bebravou

"Ďakujem za veľmi kvalitne spracovanú tému práce s intelektovo nadanými žiakmi…Sama som mama dvoch VIN dcér a až dnes sa mi podarilo veci pochopiť a dať si do súvisu…Dnes vypočuté určite zúročím aj na hodinách v bežnej triede, kde máme začlenených intele, vďaka vášmu webináru, mnohéktovo nadaných žiakov – učím MAT a SJL nateraz 2.stupeň /predtým SŠ/.
Nech sa Vám darí aj do budúcna nachádzať témy a hlavne odborníkov, ktorí nás môžu obohatiť a motivovať k ďalšej práci."

Michaela

"Dobrý deň, vzdelávanie bolo fantastické. Pracujem v triede s intelektovo nadanými deťmi. Ďakujem aj za materiál. Vaše vzdelávanie som odporučila aj kolegom."

Jarmila

"Dobrý večer, absolvované vzdelávanie bude pre mňa prínosom pre ďalšiu prácu s nadanými žiakmi. Bolo veľmi kvalitne pripravené a odprezentované. Odporučím ho kolegyniam. Ďakujem a prajem krásne dni."

Janka

"Ďakujem, webinár bol výborný. Dostala som ucelený pohľad na problematiku nadaných žiakov a zároveň som zistila, že v mojej praxi pri práci s nadanými žiakmi postupujem v podstate správne. Námety z webinára určite využijem."

Vladimíra

"Webinár bol pre mňa veľkým prínosom . Určite využijem množstvo aktivít a zaujímavostí pri práci nielen s nadanými žiakmi."

Johana