Intelektovo nadané dieťa. Kto to teda v skratke je?

Čo to teda znamená intelektové nadanie?Dieťa s intelektovým nadaním má mimoriadne vysokú úroveň schopností v celom okruhu oblastí a tým pádom jeho mentálny vek je vyšší ako u jeho rovesníkov. Intelektové nadanie má 3 hlavné znaky:
1. IQ je rovné alebo vyššie ako 130. Ide približne o 3% populácie detí.
2. Tvorivosť a nápaditosť dieťaťa je na vysokej úrovni.
3. Dieťa ma silnú vnútornú motiváciu.


Aké znaky mi napovedia, že moje dieťa je nadané?
Znaky na rozpoznanie nadaného dieťa sú veľmi individuálne a niekedy je náročné aj pre rodiča ich správne identifikovať. Líšia sa vekom dieťaťa a rovnako aj jeho individualitou. Napíšeme si niekoľko hlavných črtov nadaných detí, avšak aj tie sú individiuálne svojou intenzitou a závisia aj od povahy dieťaťa. Z tohto dôvodu ich nevieme zovšeobecňovať, ale verím, že každý si nájde to svoje.


Hlavné znaky:
 • energia - deti sú veľmi často energické a živé,
 • asynchrónny vývin (napríklad po emočnej stránke nie sú schopné spracovať to, čo už dokážu spracovať kognitívne),
 • dlhodobá koncentrácia a pozornosť (v oblasti záujmu),
 • veľmi dobrá pamäť,
 • citlivosť - nie len emocionálna, ale napríklad aj zmyslová,morálna
 • vysoká schopnosť fantázie a predstavivosti,
 • vysoká emocionálna inteligencia,
 • divergentné myslenie,
 • perfekcionizmus,
 • v predškolskom veku to môže byť skoršie čítanie, písanie, narábanie s matematickými operáciami,
 • často krát majú nízke sebavedomie, nemajú potrebu sa prezentovať a predbiehať s okolím,
 • primárne veria v dobro, dôveru, ľudskosť - nerozumejú zlu ako takému, sú veľmi morálni a spravodliví,
 • v okruhu jeho záujmov sú vedomosti na veľmi vysokej úrovni,
 • môžu mať problém so socializáciou - málo priateľov,
 • skrz citlivosti a hypersenzitivity sa môže prejavovať zvýšená výbušnosť a impulzivita ako taká,
 • bohatá slovná zásoba,
 • vysoká schopnosť argumentácie,
 • vyhľadávajú logické riešenia a súvislosti,
 • dbajú na presnosť vyjadrovania,
 • tendencia k samostatnosti a zodpovednosti,
 • vyhýbajú sa konfliktom,
 • zvýšená zranitelnosť,
 • mnohokrát nerešpektujú vynútenú autoritu,
 • overujú si informácie z viacerých zdrojov,
 • súťaživosť nie je to, čo ich láka.

Tieto znaky, ich príčiny a prepojitosti spolu mnoho krát súvisia. Postupne si ich budeme prechádzať a vysvetlíme si ich.Ako si u dieťaťa potvrdím intelektové nadanie?
Aby sa dieťa mohlo identifikovať ako intelektovo nadané, potrebuje prejsť psychologickými testami, ktoré je možné urobiť v CPaP. Takéto centrum nájdete v každom okrese. V prípade veku vyššieho ako 14 rokov, je možné sa otestovať aj priamo cez organizáciu Mensa Slovensko, kde sa viete rovno stať aj jej členom.Tamara Krčík Babjáková
špeciálna pedagogička