Mgr. Tamara Krčík Babjáková


Som špeciálna pedagogička, na Univerzite Komenského som vyštudovala špeciálno-pedagogické poradentvo a poradenstvo pre zrakovo postihnuté deti. Už počas vysokej školy som sa začala zaujímať o problematiku intelektovo nadaných. Dostala som sa k tomu cez neziskovú organizáciu Mensa Slovensko, organizáciu združujúcu nadpriemerne inteligentných ľudí. 

Pracujem ako školská špeciálna pedagogička. V školstve sa venujem aj nadaným žiakom a rástiem spolu s nimi. Zisťujem, aké podmienky sa nadanému dieťaťu v škole dajú vytvoriť a ktoré sú pre chod školy a triedy veľmi náročné. Ruka v ruke s tým ide aj pochopenie ich vnútorného sveta, ich prežívania a emócií. Som predsedníčkou miestnej skupiny Mensa v Košiciach, kde organizujem stretnutia a aktivity pre dospelých nadaných. 

 Zúčastňujem som sa rôznych vzdelávaní, jedným z prvých bolo špecializačné vzdelávanie o výchove a vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov v Bratislave cez VÚDPaP. Navštevujem konferencie o vzdelávaní nadaných v Prahe, kde čerpám mnoho novej inšpirácie. 

 V roku 2021 som sa pridala k trojici nadšených mensanov, ktorí už dlhé roky usporadúvajú aktivity pre nadané deti. V rámci tohto tzv. Spoločenstva Kempelena sa zúčastňujem ako vedúca pobytových aj denných táborov pre nadané deti. Zároveň sme spustili klubovňu pre nadané deti v Bratislave a v Košiciach. Vediem košickú klubovňu, kde sa s deťmi stretávame 1x do mesiaca s najrôznejšími aktivitami. V rámci Spoločenstva Kempelena sa snažíme aj zoskupovať rodičov nadaných detí. Usporadúvame víkendy pre rodičov s deťmi.

V Mense Slovensko zastupujem pozíciu koordinátorky pre spoluprácu Mensy so školami. Na týchto školách pre učiteľov vedieme workshopy o nadaných žiakoch a práci s nimi. Odporúčame učiteľom konkrétne prístupy a aktivity pre nadaných žiakov. Následne na týchto školách organizujeme IQ testovania ako screening intelektovo nadaných žiakov. Vyhľadávanie nadaných žiakov a následná komunikácia s rodičmi a učiteľmi je to, čo ma napĺňa. V roku 2023 som sa stala členkou Rady Mensy Slovensko.

Skrz týchto niekoľkoročných intenzívnych teoretických aj praktických skúseností som sa rozhodla podávať rodičom a učiteľom pomocnú ruku pri výchove a vzdelávaní nadaných detí a žiakov.

Mimo profesijného života som mama dvoch detí. Ak práve nepracujem, tak si užívam rodinný dedinský život v Slanských vrchoch, stretávam sa s priateľmi a spoznávam nové miesta v našej krásnej krajine.


Pracovné skúsenosti

2018 - 2023  -  SZŠ Lermontovova 1, Košice
2021 - súčasnosť  -  Mensa Slovensko, koordinátor pre spoluprácu so školami.
2023 - súčasnosť  -  Intelektovo

Vzdelanie

2013 - 2018  -  Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, odbor špeciálna pedagogika
2020 - 2021  -  VÚDPaP, špecializačné vzdelávanie - Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole

Kurzy

2019  -  eTwinning, Tvorba medzinárodných projektov
2019  -  KUPROG CZ s.r.o, Program Kuprev 
2019  -  Nadácia Volkswagen Slovakia, Technika hrou od základných škôl
2020  -  V lavici s.r.o., ADHD - práce s dítětem s poruchou chování

2020 - 2021  -  jazykový kurz, štátna jazyková skúška anglického jazyka, úroveň B2
2021  -  Program Numerika- tréner junior, tréner senior